תכנית חובה בחינוך הממלכתי-דתי: "לעורר את הכמיהה לבניית בית המקדש" ‎

כתבה רחבה בהארץ על חדירת תנועות המקדש לתכנית הלימודים

התפרסם ב: 
הארץ
תאריך הפרסום: 
22/10/2015