המעגלים נפגשים

באגף הליברלי של הפוליטיקה והציבוריות הירושלמית ישנם שני מעגלים של אקטיביסטים. נכנה אותם לצורך הדיון – הפלורליסטיים והשמאלנים. בפלורסליטים אפשר למנות את כל הארגונים וההתארגנויות ששמו לנגד עיניהם את רווחתו של הציבור הלא חרדי בעיר – התעוררות, ירושלמים, רוח חדשה, התנועה הירושלמית, הישיבה החילונית, המנהלים הקהילתיים החזקים של מערב העיר ועוד. במעגל השמאלני פועלים: עיר עמים, הסניף המקומי של שלום עכשיו, האגודה לזכויות האזרח, עמותת במקום, ארגון עמק שווה, ומספר קבוצות אקטיביסטים שאמם ההיסטורית המשותפת ...המשך קריאה

התפרסם ב: 
הארץ, 'בלוג ירושלמי' של ניר חסון
תאריך הפרסום: 
25/01/2015