מטמנת פסולת בעיסאוויה

01/03/2012

התכנית מייעדת שטח של 517 דונם בערוץ של נחל אוג בין עיסאוויה, שועפאת וענתא כמטמנה עבור פסולת בניה. בשטח מתגוררות כ-30 משפחות פלסטיניות שבתיהן יהרסו. להפיכת ערוץ הנחל למטמנת פסולת יתלוו נזקים סביבתיים רבים והיא סותרת שורה של החלטות שהתקבלו על ידי המשרד להגנת הסביבה לגבי הטיפול בפסולת בניין. בפרט, תכנית האב לטיפול בפסולת בניין הכינה רשימה של 20 אתרים מומלצים עבור המטמנה – נחל אוג אינו אחד מהם.
 
אלא שהפיכת השטח למטמנה תמנע בניה לפלסטינים באזור אסטרטגי בגבול המזרחי של ירושלים המזרחית: היא תשאיר את השכונות עיסאוויה, שועפאת וענאתה מופרדות אלו מאלו ותמנע אפשרות של רצף ביניהן. מניעת בניה לפלסטינים בשטח הזה שמחבר בין ירושלים למעלה אדומים ו E-1 משלימה את הכוונות של ישראל לבנות ב E-1 כדי לחסום את החיבור מזרחה בין ירושלים המזרחית למדינה פלסטינית עתידית.


 
מטמנה לפסולת בניה ועפר בנחל אוג (תכנית 13900) –
המדיניות הישראלית באזור
E-1, פגיעה בזכויות אדם והרס סביבתי
מרץ 2012
כתיבה: אביב טטרסקי, תחקירן

 

 המטמנה מיועדת להשתרע על שטח שממזרח לכביש מס' 1 למעלה אדומים ועד לגדר ההפרדה התוחמת את השטח מצפון. שטח זה גם גובל באזור E-1 שבו יש לישראל תכניות בניה מאסיביות הזוכות להתנגדות חריפה בעולם. חלקים נרחבים מהשטח נמצאים בבעלות פרטית של תושבי עיסאוויה, ענתא ושועפט. חלק קטן מהשטח נמצא בבעלות פרטית ישראלית.
המשך קריאה