דו״ח מצב: ירושלים המזרחית בצל המלחמה

10/04/2024

למלחמה בעזה שפרצה בשבעה באוקטובר היו השלכות מיידיות וקשות גם בירושלים המזרחית. האפליה, הדיכוי והפגיעה בזכויות אדם שמהם סובלים הפלסטינים תושבי מזרח ירושלים גם בימי שגרה, החמירו בצורה דרמטית. 

דו״ח חדש, שמפרסמים עיר עמים, האגודה לזכויות האזרח, עמק שווה והמוקד להגנת הפרט במלאת שישה חודשים ל-7 באוקטובר, מציג נתונים ומידע שאספנו מתחילת המלחמה על השפעת המלחמה על מזרח ירושלים.

מהדוח עולה כי הפגיעה היא בכל תחומי החיים: הגבלות תנועה וענישה קולקטיבית שהטילו סגר על שכונות שלמות לאורך זמן, פגיעה חמורה בחופש הביטוי באקדמיה, במרחב הציבורי וברשתות החברתיות, הקמה של כיתות כוננות חמושות בהתנחלויות קיצוניות, משבר תעסוקתי חמור וחוסר בטחון תזונתי גובר, האצה של הריסות בתים לצד הרחבה של התנחלויות ופרויקטים של התנחלות תיירותית, שימוש בשיטור אגרסיבי ואלימות משטרתית מוגברת, הגבלות חסרות תקדים על כניסת מוסלמים להר הבית / חרם א-שריף.

כשמחברים את כל הנקודות ביחד - נוצרת תמונה מדאיגה ביותר. 

ניירות עמדה
10.04.24

Related Topics