מכתב לוועדת החינוך אלימות כלפי תלמידים וצוותי הוראה במזרח ירושלים