חמש שנים ליישומה של החלטה 3790

15/05/2023

בימים אלה מגיעה לסיומה התוכנית לצמצום פערים חברתיים-כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים, שהחלה במאי 2018 עם קבלתה של החלטת הממשלה 3790. בשבוע הבא צפויה הממשלה לקבל החלטות כבכל שנה במסגרת "יום ירושלים". בדומה להחלטה 3790 שהתקבלה לקראת "יום ירושלים" 2018 נדע בקרוב האם, באיזה היקף, ובאילו דגשים, תובא תוכנית חדשה על ידי הממשלה למזרח ירושלים.

החלטה 3790 הייתה ההחלטה הראשונה בסדר גודל כזה שהתקבלה על ידי ממשלת ישראל לאחר 51 שנות סיפוח של מזרח ירושלים ולאחר הזנחה ארוכת שנים. בעשורים אלו ישראל לא רק הזניחה את מזרח ירושלים, אלא אף שימשה גורם מרכזי בהחלשתה הכלכלית-חברתית. בהחלטה 3790 נקבע לראשונה תקציב ייעודי משמעותי לתיקון הפערים הכלכליים החברתיים במזרח ירושלים. ההשקעה התקציבית עמדה על כ-2.1 מיליארד ש"ח על פני חמש שנות התוכנית, שהוקצו לשישה תחומים: חינוך והשכלה גבוהה, כלכלה ותעסוקה, תחבורה, בריאות, רישום מקרקעין ושיפור השירות לאזרח.

עם קבלת החלטת הממשלה החלה עיר עמים בניתוח, מעקב ובקרה אחר יישומה במסגרת פרויקט מוניטור.

להמשך קריאה: 

ניירות עמדה
15.05.23

Related Topics