כיצד על ישראל לפעול להבטחתו של השקט בהר הבית/חרם א-שריף והעיר העתיקה במהלך הרמדאן

23/03/2023

משברים והסלמות אלימות בשנים הקודמות יצרו בישראל את התפיסה שאירועים אלימים ברמדאן – ובמיוחד בהר הבית/חרם א-שריף והעיר העתיקה – הם גזירת גורל. אלא שבחינה של אירועי העבר מראה בבירור שפעולותיהם של הגורמים השונים, ובכלל זה פעולותיה של ישראל, משפיעות במידה רבה על התפתחות האירועים ויכולים לקבוע האם מתיחות תסלים לכלל אלימות נרחבת או במקום זאת תתפוגג ותאפשר לאירועים הדתיים החשובים ביותר בישראל ובשטחים הכבושים להתקיים כסדרם.

רמדאן יחול השנה מה-22 במרץ ועד ה-20 באפריל כשמיד אחריו יתקיים חג עיד אלפיטר ב- 21-23 באפריל. כמו בשנה שעברה גם הפעם חג הפסח יחול במקביל לשבוע השלישי של הרמדאן בתאריכים 5-12 באפריל.

לאורך הרמדאן המוני מבקרים מוסלמים יפקדו את העיר העתיקה ויגיעו להתפלל במסגד אל-אקצא. בתפילות יום ששי בצהרים צפויים להשתתף 50,000 מתפללים; עשרת הימים האחרונים של  הרמדאן הם תקופה של פעילות דתית מוגברת שבה חל גידול ניכר במספר המוסלמים השוהים בהר הבית/חרם א-שריף לצרכי פולחן דתי לאורך כל היום ולא רק בשעות התפילה הרגילות. מספר זה גדל אף יותר בשלושת הימים האחרונים של הרמדאן ובימי עיד אלפיטר ומגיע לשיא בלילת אלקאדר שצפוי להתקיים השנה ב-18 באפריל אז מספרם של המתפללים בהר יכול להגיע ל-200,000 איש.

להמשך קריאה:

ניירות עמדה
23.03.23

Related Topics