מכתב לראש הממשלה לקראת חגי תשרי

23/09/2022

אנו כותבים לך לקראת חגי תשרי ולאור אירועים שאירעו לאחרונה במתחם הר הבית/חרם א- שריף, המדגישים את הצורך במעורבותך הקרובה ובקביעת אמות מידה עדכניות וקפדניות לשמירת הסטטוס קוו במקום. על אף פניותינו בעבר למשרד לביטחון פנים בעניין, לא נענינו, ולא ניכר שינוי משמעותי בטיפול המשטרה בהתנהלות במתחם, ולכן אנו פונים אליך. ניסיון העבר מלמד שפעילי תנועות המקדש ופוליטיקאים התומכים בהן ינסו לעורר פרובוקציות במהלך החגים ולאתגר עוד את הסטטוס קוו בהר. לא פחות מכך אפשר לצפות למחאה פלסטינית נוכח השילוב בין כמות גדולה של מבקרים יהודים בהר בימי החגים לפרובוקציות הללו; מחאה אשר מצידה עלולה ביחד עם תגובת המשטרה אליה לגלוש לעימותים. לקראת הרמדאן וחג הפסח האחרון בירכנו על פעולות שנקטה הממשלה במטרה למנוע עימותים במתחם. השפעתן של פעולות חיוביות אלו ניכרה באווירה הרגועה בשער שכם ובהר הבית/חרם א -שריף בתחילת הרמדאן. אולם כידוע, באמצע חודש הרמדאן ולקראת חג הפסח פרצה בכל זאת אלימות במתחם. אנו כורכים אלימות זו בפעולותיהן של תנועות המקדש, תנועות מוסלמיות ולהבדיל משטרת ישראל במקום. לכן ברור כי לא די בפעולות מדיניות שתבצע הממשלה. על הממשלה להורות למשרד לביטחון פנים ולמשטרה לפעול בנחרצות ובאופן חד משמעי נגד פעולות פרובוקציה שמובילות תנועות המקדש במתחם, כדי להוביל אכן לרגיעה במקום. כפי שניתן יהיה לראות להלן, המשטרה מקלה ראש בחשיבות ההקפדה על ההסדרים בהר הבית. לא מדובר בתופעה חדשה אולם בשבועות האחרונים היא באה לידי ביטוי בצורה מדאיגה>>>

להמשך קריאה פתחו את המסמך המצורף

ניירות עמדה
23.09.22

Related Topics