בקשה עפ"י חוק חופש המידע - נתוני חינוך בירושלים המזרחית פנייה מספר 8529

04/08/2022

התייחסות מנהל חינוך לפנייה בנושא נתוני חינוך בירושלים המזרחית

ניירות עמדה
04.08.22

Related Topics