התנגדות מטעם תושבי ג'בל מוכבר ועיר עמים לתחנת עוז החדשה

03/10/2021

בשם תושבים משכונת ג'בל מוכבר ועמותת 'עיר עמים', מוגשת בזאת התנגדות לתכנית שבנדון. פורמלית מוגשת ההתנגדות בשם מספר תושבי השכונה, המהווים דמויות מובילות בקהילה. רשימת המתנגדים מובאת בסוף המסמך, ומצורפים יפויי כוח. עניינה של התכנית הוא, כביכול, בהקמת "תחנת משטרה" במקום תחנת המשטרה הקיימת בשכונת ג'בל מוכבר. למעשה, המדובר בהקמת מרכז בטחוני על אזורי ולא בתחנת שיטור עבור שתי השכונות הסמוכות. מרכז בטחוני חדש זה מוקם על שטח ציבורי, שהנכון הוא לתכננו בהתאם לצרכים הציבוריים האקוטיים של שכונת ג'בל מוכבר.

להמשך קריאה, היכנסו למסמך המצורף
 

מול הרשויות
03.10.21

Related Topics