מכתב לועדת החינוך של הכנסת - הערכות מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים במזרח ירושלים

16/08/2020
מערכת החינוך במזרח ירושלים מזמנת מצב ייחודי הדורש בחינתו לעומק ומציאת פתרונות ייחודים לו. מצד אחד, מחסור ביותר מ 3,000- כיתות במזרח ירושלים ובמרחבים בתוך בתי הספר, צפיפות ותנאי סניטציה ירודים, מקשים מאד על חזרה ללימוד מקרוב בתנאים הנדרשים היום. מצד שני, כפי שגם הבהיר הגל הראשון של הקורונה, למרבית התלמידים בירושלים המזרחית אין נגישות ללמידה מקוונת מרחוק. גם תכנית משרד החינוך שפורסמה זה עתה, מבהירה את הצורך בדיון ייחודי למערכת החינוך במזרח ירושלים במצבה האמור.
מכתב משותף עם האגודה לזכויות האזרח בישראל.
מול הרשויות
16.08.20

Related Topics