צפון ירושלים 2016

04/07/2016

מפה המציגה את צפון ירושלים והשכונות הירושלמיות שמעבר לגדר ההפרדה