תוואי גדר ההפרדה

03/07/2016

מפה המתארת את תוואי גדר ההפרדה, וירושלים בתוכה