הרב מלכיאור על מצעד הדגלים

התבטאות של הרב מיכאל מלכיאור התומך בשינוי תוואי מצעד הדגלים 2016 

31/05/2016