מצעד הדגלים - גזענות והסתה

סרטון במסגרת קמפיין בעד שינוי תוואי מצעד הדגלים 2016 -הסרטון מתבסס על תיעוד מתנדבי עיר עמים את מצעד הדגלים 2015 ומציג חלק מההסתה במצעד 

24/05/2016