התכתבות עם המשטרה על מצעד הדגלים והרמדאן

16/05/2016
תשובת משטרת מחוז ירושלים על פנייתנו בנוגע למצעד הדגלים 2016 באופן כללי, ועל הסמיכות לרמדאן באופן פרטי ותגובתנו באמצעות עו"ד איתי מק