פנייה משפטית בנושא מצעד הדגלים 2016

18/04/2016

מכתב באמצעות עו"ד איתי מק למפקד מחוז ירושלים, ראש העירייה, מנהלת מחלקת הבג"צים והיועץ המשפטי לממשלה על מעבר מצעד הדגלים ברובע המוסלמי.