מטמנת הפסולת

30/03/2012
התכנית מייעדת שטח של 517 דונם בין עיסאוויה, שועפאת וענתא כמטמנה עבור פסולת בניה. המטמנה מיועדת להשתרע על שטח שממזרח לכביש מס' 1 למעלה אדומים ועד לגדר ההפרדה התוחמת את השטח מצפון. שטח זה גם גובל באזור E-1 שבו יש לישראל תכניות בניה מאסיביות הזוכות להתנגדות חריפה בעולם. חלקים נרחבים מהשטח נמצאים בבעלות פרטית של תושבי עיסאוויה, ענתא ושועפט. חלק קטן מהשטח נמצא בבעלות פרטית ישראלית.