מצעד הדגלים 2015

חומרים שצולמו על ידי מתנדבי עיר עמים במהלך מצעד הדגלים 2015

18/06/2015