פסיקת בית המשפט בעתירת כפר עקב

01/11/2015

פסק הדין בעתירה שהגשנו יחד עם תושבי כפר עקב נגד עיריית ירושלים על מצב הכבישים בשכונה.