תשובת משרד התחבורה לעתירת כפר עקב

21/10/2015
תשובת המדינה ומשרד התחבורה לעתירה שהגשנו יחד עם תושבי כפר עקב על מצב הכבישים בשכונה