בקשת העירייה לצירוף המדינה בעתירת כפר עקב

07/09/2015

במסגרת העתירה שהגשנו יחד עם תושבי כפר עקב נגד העירייה על מצב הכבישים בשכונה ביקשה העירייה לצרף את המדינה לעתירה.

מצ"ב בקשת העירייה.