תשובת העירייה לעתירת כפר עקב

14/06/2015

תשובתה של העירייה לעתירה שהגשנו יחד עם תושבי כפר עקב על מצב הכבישים בשכונה