ארכיאולוגיה של בעלות

הסרט בוחן את הבעלות על ההיסטוריה הארכיאולוגית של ירושלים שמקבלת תוקף בהווה באמצעות בעלות על הקרקע. הסרט מבקש להראות כיצד האחיזה בעברה של ירושלים משפיעה על עתידה של העיר וכלל תושביה. בכדי להראות את אותה בעלות ייבחנו שלושה מוקדי פעילות: מוזיאון רוקפלר, רשות העתיקות והגן הלאומי "עיר דוד" הממומן ומנוהל על ידי עמותת אלע"ד.

בימוי: נגה אלמי - הנטקה