קידום בנייה בירושלים המזרחית מאז תחילת המשא ומתן (יולי 2013)

קידום בנייה ישראלית מאז תחילת המשא ומתן
01/05/2013

המפה מתארת את קידום התוכניות, האישורים והבנייה בפועל בירושלים המזרחית מאז תחילת המשא ומתן (יולי 2013)
 

מפות
01.05.13

Related Topics