מתחם קדם התקדם וירושלים צועדת עוד צעד אחורה

אביב טטרסקי
תאריך ההופעה: 
ראשון, 01.09.2013, שעה:09

טור של אביב טטרסקי בעקבות אישור תכנית מתחם קדם בוועדה המחוזית לאחר שמיעת כל ההתנגדויות.

מאמרים
01.09.13

Related Topics