צרו קשר

טופס יצירת קשר

טלפון .Tel
02-6222858
פקס Fax
02-6233696

כתובת למשלוח:
המלך ג'ורג' 27
ת.ד. 2239
מיקוד ירושלים 9102102

عنوان:
27 شارع الملك جورج
ص.ب– 2239
القدس- 9102102

:Address
27 .King George St
P.O. Box 2239  
Jerusalem 9102102