דוח הריסות בתים 2021

21/02/2022

בשנת 2021 נהרסו בירושלים המזרחית 134 יחידות דיור ועוד 103 יחידות אחרות (חנויות, מחסנים וכו'). מדובר במספרים דומים לאלו של שנת 2020, אז נהרסו 144 יחידות דיור ועוד 72 יחידות אחרות.
בשנת 2021 נהרסו באופן עצמי 94 יחידות דיור המהוות 70% ממספר יחידות הדיור שנהרסו. יתרת יחידות הדיור נהרסו על ידי הרשויות (40 יחידות דיור). באופן יחסי ל-2020, מדובר במספר כמעט כפול מאלו שנהרסו על ידי הרשויות בשנת 2020 (22 יחידות דיור).
היקף ההריסות במזרח ירושלים זינק מאז שלהי שנת 2018 אז החל היישום המלא של תיקון 116 לחוק התכנון והבניה (המכונה "חוק קמיניץ"). החלטות ממשלה על הקפאה חלקית של יישום החוק בזמן הקורונה לא שינו את תמונת המצב הקשה במזרח ירושלים. בשלהי השנה הקודמת, ב-25 בנובמבר, בהמשך להידברות מתמשכת שהתקיימה בין חברי הכנסת מהרשימה המשותפת וגורמים נוספים מהציבור הערבי לבין שר המשפטים, פרסם משרד המשפטים תקנות המקפיאות את יישומו של תיקון 116 לתקופה של שנתיים. ההקפאה לא חלה על אכיפה בידי הרשות המקומית, היא חלה בישובים ערבים וישובים חקלאיים והיא תקפה רק לבניה קיימת שטרם החלו נגדה הליכי אכיפה. מבירור שלנו מול חברי כנסת עלה שההקפאה תחול גם על מזרח ירושלים. מעקב עיר עמים אחר הריסות בתים במזרח ירושלים בשלהי 2020 הראה אמנם סימנים לירידה בהיקף הריסות הבתים ובמיוחד בהריסות שהרשויות מבצעות[1]. אך תמונת מצב זו לא האריכה ימים כפי שמעידים הנתונים של 2021.
אחד השינויים המשמעותיים של תיקון 116 הוא החמרת הענישה. כתוצאה מכך חל זינוק של מאות אחוזים בהיקף ההריסות העצמיות בהשוואה למצב קודם ליישום התיקון.
להמשך קריאה, פתחו את הקובץ

 

ניירות עמדה
21.02.22

Related Topics